اکبر اقبالی

وب سایت رسمی

AKBAR EGHBALI

هر شب در پازل شو جزیره کیش

کنسرت هال 1000 نفره پارک دلفین

09190214010

 رزرو بلیت: 

" با خنده هایتان دیگران را نیز به شادی “دچار” کنید.. بگذارید این “ویروس مقدس” همه دنیا را بگیرد! "

پیج رسمی اکبر اقبالی در اینستاگرام

Akbareghbali1

هر شب در پازل شو کیش - کنسرت هال 1000 نفره پارک دلفین

تلفن هماهنگی جهت اجرا: 09111822000   تلفن رزرو بلیت: 09190214010